Steun ons, word Vriend van de Grote Kerk

De Vrienden van de Grote Kerk zijn van onschatbare waarde. Niet alleen zorgen zij voor een deel van de zo noodzakelijke inkomsten om de kerk draaiend te houden, zij zijn ook degenen die onze kerk ‘dragen’. Wilt u Vriend worden? Dat kan op twee manieren.

1. U betaalt € 17,50 per jaar.
2. U betaalt € 22,50 per jaar.

Iedere Vriend kan 1 x gratis naar een van de filmvoorstellingen of krijgt 15% korting bij een toegangskaartje voor een van de activiteiten (zie programma).

Vrienden die € 22,50 of meer betalen kunnen bovendien voor een persoon een afspraak maken om de toren te beklimmen.

Hieronder vindt u de verschillende mogelijkheden voor een eenmalige of periodieke gift.

Doneer eenmalig € 17,50 of € 22,50 voor 1 jaar

Wilt u meer weten over periodieke giften dan kunt u een kijkje nemen op de website van de Belastingdienst op www.belastingdienst.nl/giften.

Doneer jaarlijks, voor minimaal 5 jaar, € 17,50 of € 22,50 per jaar

Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar Grote Kerk Schermerhorn wordt overgemaakt? Dan kunt u het formulier ‘Betalingsvolmacht’ gebruiken. Als u het formulier helemaal invult en samen met de overeenkomst “Overeenkomst periodieke gift in geld” naar Grote Kerk Schermerhorn verstuurt, geeft u Grote Kerk Schermerhorn toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven.

Gebruik het formulier ‘Periodieke gift in geld’ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan een Grote Kerk Schermerhorn. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren. Stuur het ingevulde formulier samen met het formulier “Betalingsvolmacht periodieke gift in geld” naar Grote Kerk Schermerhorn.

Voor hetzelfde geld geeft u meer

Steun de Grote Kerk van Schermerhorn met een periodieke gift

Misschien wist u al dat uw giften aan een goed doel of een instelling onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de Stichting Vrienden van de Grote Kerk schenkt. Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu zelf vastleggen in een overeenkomst. Ook Stichting Vrienden van de Grote Kerk biedt die mogelijkheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum.

Extra aftrek voor giften aan culturele ANBI’s

Wie schenkt aan culturele instellingen kan zelfs 125% van de gift aftrekken (bij schenkingen tot €5000). Eerder werd er aangekondigd dat deze mogelijkheid zou komen te vervallen in 2018, maar inmiddels is duidelijk dat de regel definitief is.

Wilt u meer weten over periodieke giften dan kunt u een kijkje nemen op de website van de Belastingdienst op www.belastingdienst.nl/giften.

Wilt u een overeenkomst met de Stichting Vrienden van de Grote Kerk aangaan voor een periodieke gift? Neem dan contact op met: Debby Stoop-Dekker via info@tantevanteun.nl. Binnenkort is hierover ook meer informatie te vinden op onze website.

Eenmalige gift

Doneer eenmalig € 17,50 of € 22,50 voor 1 jaar

Wilt u meer weten over periodieke giften dan kunt u een kijkje nemen op de website van de Belastingdienst op www.belastingdienst.nl/giften.

Periodieke gift

Doneer jaarlijks, voor minimaal 5 jaar, € 17,50 of € 22,50 per jaar

Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar Grote Kerk Schermerhorn wordt overgemaakt? Dan kunt u het formulier ‘Betalingsvolmacht’ gebruiken. Als u het formulier helemaal invult en samen met de overeenkomst “Overeenkomst periodieke gift in geld” naar Grote Kerk Schermerhorn verstuurt, geeft u Grote Kerk Schermerhorn toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven.

Gebruik het formulier ‘Periodieke gift in geld’ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan een Grote Kerk Schermerhorn. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren. Stuur het ingevulde formulier samen met het formulier “Betalingsvolmacht periodieke gift in geld” naar Grote Kerk Schermerhorn.

Voor hetzelfde geld geeft u meer

Steun de Grote Kerk van Schermerhorn met een periodieke gift

Misschien wist u al dat uw giften aan een goed doel of een instelling onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de Stichting Vrienden van de Grote Kerk schenkt. Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu zelf vastleggen in een overeenkomst. Ook Stichting Vrienden van de Grote Kerk biedt die mogelijkheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum.

Extra aftrek voor giften aan culturele ANBI’s

Wie schenkt aan culturele instellingen kan zelfs 125% van de gift aftrekken (bij schenkingen tot €5000). Eerder werd er aangekondigd dat deze mogelijkheid zou komen te vervallen in 2018, maar inmiddels is duidelijk dat de regel definitief is.

Wilt u meer weten over periodieke giften dan kunt u een kijkje nemen op de website van de Belastingdienst op www.belastingdienst.nl/giften.

Wilt u een overeenkomst met de Stichting Vrienden van de Grote Kerk aangaan voor een periodieke gift? Neem dan contact op met: Debby Stoop-Dekker via info@tantevanteun.nl. Binnenkort is hierover ook meer informatie te vinden op onze website.