Samen leven brengen in de Grote Kerk

Het vereist behoorlijk wat inzet, energie, tijd en geld om een gebouw als onze Grote Kerk draaiende te houden. Maar als dorp brengen we samen met veel enthousiasme leven in de Grote Kerk. Wilt u ook iets voor de Grote Kerk betekenen? Dat kan! We geven u graag meer inzicht over hoe de zaken rond de kerk georganiseerd zijn.

Stadsherstel Amsterdam: eigenaar van de kerk

Tot 2001 was de Grote Kerk Schermerhorn in bezit van de Hervormde Gemeente Schermer. Daarna nam de Stichting Oude Hollandse Kerken (SOHK) het pand over. Sinds die tijd functioneert de Stichting Vrienden van de Grote Kerk als het orgaan dat de kerk exploiteert. Vanaf 2001 deden de Vrienden en de SOHK diverse vergeefse pogingen om in aanmerking te komen voor verbouwing/restauratie gericht op herbestemming. Pas toen Stadsherstel Amsterdam de kerk overnam, konden de financiële middelen worden gevonden om hiervoor een plan te maken en dit in 2017 te realiseren.

www.stadsherstel.nl

Bestuur:

De Grote Kerk kent twee stichtingen die het behoud van de Grote Kerk ondersteunen.

  1. De Stichting Vrienden van de Grote Kerk (SVGK) verzorgt van oudsher de culturele en recreatieve activiteiten in de kerk en onderhoud de relatie met de donateurs en het draagvlak.
  2. Vlak na de overname van de Kerk door Stadsherstel Amsterdam, is de Stichting Grote Kerk Schermerhorn (SGKS) opgericht. Deze stichting heeft tot doel de kerk commercieel uit te baten.

Bestuur Vrienden SVGK:
Voorzitter: vacature
Secretaris: Henkje Koning
Penningmeester: Debby Dekker

Bestuur SGKS:
Voorzitter: Jan Koning
Secretaris: vacature
Penningmeester: Anja de Boer.

 

Steun ons, word Vriend van de Grote Kerk

De Vrienden van de Grote Kerk zijn van onschatbare waarde. Niet alleen zorgen zij voor een deel van de zo noodzakelijke inkomsten om de kerk draaiend te houden, zij zijn ook degenen die onze kerk ‘dragen’. Wilt u Vriend worden? Dat kan op twee manieren.

1. U betaalt € 17,50 per jaar.
2. U betaalt € 22,50 per jaar.

Iedere Vriend kan 1 x gratis naar een van de filmvoorstellingen of krijgt 15% korting bij een toegangskaartje voor een van de activiteiten (zie programma).

Vrienden die € 22,50 of meer betalen kunnen bovendien voor een persoon een afspraak maken om de toren te beklimmen.

 

Als u hart heeft voor de kerk

Samen leven brengen in de Grote Kerk, dat is ons doel. Wilt u zich ook hiervoor inzetten en bent u bereid om daar wat tijd voor vrij te maken? Geef u dan op als vrijwilliger! Het reilen en zeilen van de kerk kent vele aspecten: van koffie schenken tot assisteren bij de techniek en van evenementen organiseren tot de Facebookpagina bijhouden. Dus alle talenten zijn welkom! Met alle vrijwilligers wordt ieder jaar een gezellig etentje georganiseerd.