Het jaar 1572 is het begin van de ‘geboorte van Nederland’ én een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648). Dat wordt dit jaar landelijk gevierd. Toen werd er gevochten voor vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid. En het is nu – na 450 jaar – nog steeds nodig om daar voor te vechten.

Het einde van de Tachtigjarige Oorlog kwam 450 jaar geleden pas na een heftige strijd. Elke stad in Nederland speelde hierin zijn eigen rol en heeft zijn eigen herinneringen.

In ons gebied werd er op 2 belangrijke en bepalende plekken gestreden:

Alkmaar: Het Beleg van Alkmaar was de belegering van de stad Alkmaar door het Leger van Vlaanderen (de Spanjaarden). Het beleg duurde van 21 augustus tot 8 oktober 1573. En eindigde toen Willem van Oranje opdracht had gegeven de dijken rond Alkmaar door te steken. Alkmaars Ontzet betekende het einde van de belegering.

De Slag op de Zuiderzee (op 11 oktober 1573), een beeld daarvan is te zien in het raam van Hoorn in onze kerk. En dat raam staat naast het raam van Alkmaar. Waarschijnlijk hebben ook schippers uit Schermerhorn deelgenomen aan die strijd op de Zuiderzee.

*

De Grote Kerk Schermerhorn viert het eind van de Tachtigjarige Oorlog en de Geboorte van Nederland met een aantal feestelijkheden:

In onze kerk vierden we op 13 mei met de Dorpsmaaltijd het thema ‘Verbondenheid’. Verbondenheid omdat door Corona en het sluiten van ’s Lands Welvaren de verbondenheid in ons dorp ‘dakloos’ was geworden. Het was fijn dat we heel veel bewoners mochten ontvangen. Het was een prachtige bijeenkomst.

*

Op 10 september (monumentendag) is er een ‘Speciale middag voor kinderen’.

Tussen 12 – 16 uur zijn alle kinderen welkom.

Historicus Tony Keevel heeft een mooi verhaal geschreven voor de kinderen. Ieder heel uur leest ‘Anna v Buren’, echtgenote van Willem v Oranje, dat verhaal voor. En er is een video over de gebeurtenissen van toen in dit gedeelte van Noord-Holland. De kinderen kunnen zich dan verkleden als mensen uit die tijd. Allerlei mooie verkleed-spullen, zwaarden etc. liggen klaar in de kerk. En van ieder verkleed kind wordt er dan een fotoshoot gemaakt. De foto’s worden later in een versierde lijst geplaatst.

Op 1 oktober vanaf 13 uur worden die foto’s in lijstjes in de kerk geëxposeerd. Ad Geerdink, directeur van het Westfries Museum geeft die dag een lezing, en daarna reikt hij ook de prijzen uit voor de mooiste foto’s-in-lijst.

*

Op zondag 1 oktober sluiten we de viering af met:

  • Vanaf 13 uur expositie van de foto’s-in-lijst van de kinderen

 

 

  • Om 15 uur geeft Ad Geerdink, directeur van het Westfries Museum een lezing over hoe het eraan toeging destijds in Alkmaar en op de Zuiderzee.

 

  • Om 16 uur reikt Ad Geerdink de prijzen uit aan de kinderen met de mooiste foto-in-lijstjes.