Wat zou Schermerhorn zijn zonder kerk?

Gelukkig dat er mensen zijn die als donateur bijdragen aan een toekomst voor de kerk. Gelukkig dat er bewoners zijn die zich inzetten voor activiteiten en leuke en gezellige dingen in het dorp. Helpt u ook mee? Als donateur? Of als vrijwilliger? Kijk bij: https://www.grotekerkschermerhorn.nl/organisatie/ Lees onze folder met het programma van november/december 2023 en…

Open Thema Tafel

Nieuw! Bijeenkomsten die regelmatig terugkeren, ook in 2024.   Een serie samenkomsten waarin iemand iets vertelt of laat horen, en anderen luisteren, vragen stellen of er samen verder over doorpraten. Het Team Programmeren roept iedereen die iets moois of interessants te vertellen heeft op zich te melden. Heb je een bijzondere reis gemaakt? Of een…

Samenvatting uitkomst Enquête Grote Kerk

“ In het voorjaar 2023 wilde het nieuwe Team Programmeren graag weten welke programma’s en activiteiten de bewoners van Schermerhorn graag in HUN kerk willen zien. Via huis aan huis folders werd gevraagd naar wensen en ideeën. Heel wat bewoners hebben die formulieren ingevuld. Hieronder volgt een samenvatting van de resultaten.”   Samenvatting uitkomst Enquête…

Voor als het weer kan

Kerknieuws:   We leven in een spannende en onrustige tijd. Wereldwijd zorgt Corona voor veel letterlijke afstand tussen mensen, en op kleinere schaal hebben wij hier ook in Schermerhorn mee te maken. Zeker nu bekend is geworden dat Café ’s Lands Welvaren helaas voorgoed haar deuren zal sluiten lijkt het alsof het hart van ons…

Klokgelui in Schermerhorn

Vanaf woensdag 18 maart klinkt er op woensdagavond om 19 uur een kwartier lang klokgelui in Schermerhorn. Daarmee sluit de Grote Kerk zich aan bij het initiatief van veel andere kerken in Nederland.  Het is een teken van solidariteit en troost voor iedereen die het moeilijk heeft in deze tijd van corona. De klok van…