“ In het voorjaar 2023 wilde het nieuwe Team Programmeren graag weten welke programma’s en activiteiten de bewoners van Schermerhorn graag in HUN kerk willen zien. Via huis aan huis folders werd gevraagd naar wensen en ideeën. Heel wat bewoners hebben die formulieren ingevuld.

Hieronder volgt een samenvatting van de resultaten.”

 

Samenvatting uitkomst Enquête Grote Kerk

Degenen die de enquête inleverden hebben er veel werk van gemaakt en ons op een keur aan ideeën gebracht, hoewel de respons op de enquête in aantal gering was.

De activiteiten die in het verleden gewaardeerd werden lopen uiteen van de herfstfair, Rock in de kerk, de dorpsmaaltijd, tot klassieke concerten.

Duidelijk werd dat al die evenementen die verbindend zijn voor het dorp hoog scoorden.

Dan moeten we noemen de viering van Sint en Kerst, de combinatie van muziek en eten, de musical, samen dansen enzovoorts.

Gemist werden exposities (onder meer van beeldende kunstenaars), een tweede hands- of een creatieve markt (zelfgemaakte dingen), workshops/ lezingen over diverse thema’s zoals over onderwerpen die met de regio te maken hebben (natuur, historie).

De voorkeur werd gegeven aan dagdelen op vrijdag en in het weekend, eventueel een vaste ochtend in de week, en extra dagdelen op feestdagen en tijdens schoolvakanties.

 

Wensen en ideeën die wij als programmateam zeker ter harte zullen nemen zijn:

    • een goed evenwicht tussen muziekoptredens met country-, rock- of andere toegankelijke muziek en klassieke concerten.
    • aantrekkelijke programma’s voor de jeugd, speurtocht, educatieve activiteiten, samen muziek maken (bijv. djembé), in samenwerking met basisschool-en Ruiterstok.
    • nadruk op voor het dorp verbindende activiteiten (zie boven), zodat de kerk een ontmoetingsplek wordt voor jong en oud.

 

De suggesties die gedaan werden zijn te veel om op te noemen, aan ideeën geen gebrek! *

Nu de uitvoering nog: we hopen dat eenieder die zich (mede) wil inzetten voor de organisatie van een van de vele suggesties het team programmeren weet te vinden!

 

Het team programmeren:

Annemarieke Nagel, Carola Wieringa, Eva van der Voorde, Renske de Jong

 

* wie geïnteresseerd is in de uitkomst van de enquête kan die toegestuurd krijgen programma@grotekerkschermerhorn.nl.