In dit monumentenweekend liep ik de Grote Kerk Schermerhorn binnen, over een grafsteen met daarop het beeld van een schitterend zeilschip van Sieuwert Jansen Buisman, die daar in 1646 onder was begraven. En ik las – in de expositie boven die grafzerken – hoe omstreeks 1700 Barend Simonsz Leijen, inwoner van Schermerhorn, met zijn schip genaamd ‘De Marlgomse Koopman’ (een fluit) met een 10-koppige bemanning naar Portugal was uit gevaren, en dat Cornelisz Sievertsz Koster in die zelfde tijd met zijn schip ‘Tsaar van Moscovic’ uitvoer naar de Oostzee.
Ik zag lijsten met namen van al die schippers en schepen… prachtige oude tekeningen van fluiten en galjoten en landkaarten…Een monumentale geschiedenis in een monumentale kerk.

Klinkend Erfgoed: echt een bijzonder orgel in de Grote Kerk Schermerhorn