Ongeveer 100 stolpboerderijen worden mogelijk gemeentelijk monument. De
stolpeigenaar krijgt er in dat geval wel regels bij. Dit betekent niet dat
er niets meer mag, want juist door moderniseringen en aanpassingen houden
stolpen een toekomst. Overigens kan de eigenaar in dat geval jaarlijks wel
aanspraak maken op gemeentelijk subsidie voor onderhoud.

Op woensdag 21 juni organiseerde de gemeente Alkmaar een bijeenkomst,
waarbij eigenaren informatie kregen over vergunningen, welstand,
bestemmingsplan en subsidie.

Er waren zo¹n 150 belangstellenden die een brochure met informatie van de
gemeente over voorgenomen beleid ten aanzien van de stolpen op hun stoel
vonden. Ook waren er tafels met brochures  bijvoorbeeld van de Vrienden van de
stolp. Vier deskundigen gaven toelichting op de diverse aspecten van het beleid

Op diverse plekken in de kerk stonden ambtenaren gereed om via een
digitale verbinding  individuele, meer specifieke vragen van aanwezigen te
beantwoorden of toe te lichten. .

Ook na afloop werd er gretig gebruik gemaakt van een drankje en een hapje.