Kerstconcert bij kaarslicht

door het Opmeers Vocaal Ensemble

20 december, 20 uur.

Kaarten € 10,- inclusief 2 consumpties (koffie/thee)

Naast swingende (meezing) kerstliedjes met rinkelende bellen worden mooie klassieke stukken gezongen zoals Cantique de Noël, Maria Wiegenlied en Noël van Gounod, aangevuld met een mooi koorwerk uit de Elias van Mendelssohn en een bijzonder Ave Maria van Gomes.

Het Opmeers Vocaal Ensemble is een enthousiaste club zangers, die allemaal solistisch kunnen optreden. Het bestaat uit 9 mannen en 8 vrouwen. De leiding is in handen van Alexandre Pavloff.